You are here:  / Pozostałe / Psychoterapia Lublin

Psychoterapia Lublin

W jaki sposób radzić sobie z nerwami? Psycholog wspomoże
Agresja z reguły kojarzy nam się z czymś niezmiernie niepożądanym, wywołującym w ludziach strach i lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to na ogół osoby z ogromną ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami i przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym oraz napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, iż to faceci bywają bardziej agresywni aniżeli kobiety, choć przyznać należy, iż niedużo jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie przynależą do unikalności. W Polsce jest nadzwyczaj dużo przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów generujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie dotyczy to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najodpowiedniej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to odpowiedni przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są najczęściej bardzo ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych oraz kierują się wyłącznie tym, co uznają za odpowiednie dla siebie. Omawiane zakłócenia przynależą do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, że względu na ich złożoność i kłopoty z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: